Hlavní

K čemu hlasovací zařízení slouží?

Tento systém slouží k aktivnímu zapojení posluchačů konference. Každý účastník dostane hlasovátko, pomocí kterého může odpovídat na otázky, které se po ukončení každé otázky vyhodnotí a výsledky se zobrazí v podobě grafu.
Okamžitě tak získáte přehled o tom, co si posluchači myslí.

Jak to celé funguje?

  • Po domluvení termínu a místa konání zašlete otázky, ty zpracujeme a připravíme prezentaci v PowerPointu.
  • Následně zašleme pro kontrolu, pokud je vše v pořádku, otestujeme funkčnost hlasovátek a poté je vše připraveno
  • Na konferenci hostesky rozdají účastníkům hlasovátka, pomocí kterých volí odpověď.
  • Po odhlasování každé otázky se odpovědi vyhodnotí a zobrazí se graf s výsledky.
  • Po odhlasování se zasílají obrázkové náhledy s výsledky hlasování.